Životné Jubileá

             Našim drahým jubilantom :

                           Hoc Ti čelo zdobia vrásky, teš sa , z našej lásky,
                                                nech Ťa vo dne, v noci hreje, aj v dňoch ľudskej beznádeje.