Jubileum 101 rokov

                            Drahá naša    Anna Pavúková,

    Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na
čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Takýchto dní je v
ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca.
A jeden z takýchto dní je aj dnes. Je to deň, kedy sme sa tu stretli aby sme oslávili Vaše nádherné 101
narodeniny.

Ako všetci z nás vedia, Vaše dni doterajšieho života neboli vždy tie radostné. Mnoho prekážok ste
musela prekonať a veru aj veľmi veľký žiaľ prežiť. No  Vy ste si vždy nepriaznivému vetru nastavila svoju
tvár. Ste ako skala, ktorá stojí pevne, tak ľahko sa premôcť nedá. Ale čo je dôležité, v tej skale sa ukrýva
jedno veľké srdce, kde je miesta pre nás všetkých.

 

Nielen my ale aj iní ľudia, čo  Vás mali možnosť poznať obdivovali na Vás Vašu silu, pevný charakter,
zmysel pre spravodlivosť a tiež v neposlednom rade  Vašu pracovitosť. Celý život ste tvrdo pracovala,
bola ste človekom činným a dnes sa môžete obzrieť do zadu a byť na seba hrdá.


Prajeme Vám hodne zdravia, ešte veľa pokojných dní a zaslúženého oddychu. Všetko najlepšie želá
kolektív Penzionu ORLIK a jeho zamestnanci.