100 rokov

100 rokov je v živote človeka dlhá doba. Za ten čas uplynulo veľa vody v korytách riek, veľa životných situácií od malého dievčatka, cez štúdiá, pomoc svojim rodičom , stretnutie životného partnera, sťahovanie sa z miesta na miesto kvôli práci, výchova jedinej dcéry, životné traumy, a mnoho iných situácií bežného života poznačili našu klientku Annu Dvorskú.

 

V septembri sa dožila krásneho životného jubilea v našom zariadení pani Anna Dvorská.

Pani Dvorská je klientkou nášho zariadenia temer od začiatku roka 2016 a teší sa dobrému zdraviu.

Ide o bývalú pani učiteľku, ktorá celý život venovala výučbe, komunikácii a odovzdávaniu skúseností svojim žiakom, kolegom.

 

Niektorí z jej žiakov i kolegov ju prišli v čase osláv navštíviť a potešiť svojou prítomnosťou.

A nielen kolegovia a žiaci ale i starostovia obcí Močenok, Dojč, Šajdíkove Humence , a ďalšie okolité obce v jej mieste pôsobenia ako učiteľky ju poctili svojou prítomnosťou a gratuláciou.

 

Pani Anna Dvorská sa teší zo svojej vnučky a dvoch pravnúčat, z dobrej spolubývajúcej, milých spoluklientov.

Pani Anne Dvorskej za celý kolektív pracovníkov želáme veľa zdravia, veľa šťastných a veselých chvíľ v kruhu najbližších, veľa spokojnosti s našou prácou aby si naďalej mohla užívať jeseň života v našom zariadení .

 

 

Pani Anička, všetko najlepšie od nás....