Oznam

Úvod Oznam


OZNAMNávštevy klientov budú povolené v obmedzenom režime od 08.06.2020 za dodržania týchto podmienok:

 

 1. Pred návštevou je potrebné nahlásiť sa telefonicky na t.č. 0910 772 772 alebo na recepcii na t.č. 037/655 90 10, kde sa zaeviduje návšteva klienta, počet osôb, dátum a čas návštevy.

 

 2. Pracovníčka bude viesť evidenciu dohodnutých návštev tak, aby v jednom dni a čase nebolo v areáli viac návštevníkov, ako je vyhradených miest.


 3. Návštevy musia mať ochranné rúška, pri vstupe do areálu bude pripravený stolík s dezinfekčným roztokom, ktorým si musia vydezinfikovať ruky!

 

 4. Za bezpečný priebeh návštev je zodpovedná poverená zamestnankyňa, ktorá pri vstupe návštevám odmeria telesnú teplotu.

 

 5. Návštevník podpíše vyhlásenie, že nemá príznaky žiadneho respiračného ochorenia a nebol v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.

 

 6. Návštevy nemôžu vstupovať do budovy zariadenia, môžu sa pohybovať iba vo vyhradených priestoroch záhrady areálu a na terase zariadenia.

 

 7. Priestory pre návštevy budú označené nápisom alebo tabuľou /priestor pre návštevy/.

 

 8. Stoly a stoličky pre návštevy budú pripravené v 2 m rozostupoch. Po každej návšteve budú stoly a stoličky vydezinfikované.

 

 9. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy rušia a bude potrebné si nahlásiť iný termín.


10. V jednom dátume a čase môže mať návštevu maximálne 10 klientov.

 

11. Návštevy sa môžu zúčastniť maximálne 2 dospelé osoby pre 1 klienta. Deti od 0 do 16 rokov, ako aj osoby nad 65 rokov sa návštevy nemôžu zúčastniť z dôvodu nariadenia RÚVZ!

 

Vyhradený čas pre návštevy bude denne od 14.00 hod. do 16.00 hod. Návšteva môže zotrvať v areáli s klientom maximálne po dobu 30 minút.

 

Návštevy môžu nosiť klientom potraviny v obmedzenom množstve, ktoré klienti počas trvania návštevy skonzumujú.ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE PODMIENOK NÁVŠTEV.