Oznam

Úvod Oznam


OZNAM


 

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadení sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške ÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy SS a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.

 

 

Návštevy klientov budú povolené v obmedzenom režime, len v exteriéry ZSS od 01.05.2021 za dodržania týchto podmienok:


 1. Pred návštevou je potrebné nahlásiť sa telefonicky na t.č. 0910 772 772 alebo na recepcii na t.č. 037/655 90 10, kde sa zaeviduje návšteva klienta, počet osôb, dátum a čas návštevy.
 2. Pracovníčka bude viesť evidenciu dohodnutých návštev tak, aby v jednom dni a čase nebolo v areáli viac návštevníkov, ako je vyhradených miest.
 3. Návštevy musia mať respirátor FFP2, pri vstupe do areálu bude pripravený stolík s dezinfekčným roztokom, ktorým si musia vydezinfikovať ruky, návštevy sa musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu, nie staršieho ako 48 hodín.
 4. Za bezpečný priebeh návštev je zodpovedná poverená zamestnankyňa, ktorá pri vstupe návštevám odmeria telesnú teplotu.
 5. Návštevník podpíše vyhlásenie, že nemá príznaky žiadneho respiračného ochorenia a nebol v kontakte s pozitívnou osobou.
 6. Návštevy nemôžu vstupovať do budovy zariadenia, môžu sa pohybovať iba vo vyhradených priestoroch záhrady areálu a na terase zariadenia.
 7. Priestory pre návštevy budú označené nápisom alebo tabuľou /priestor pre návštevy/.
 8. Stoly a stoličky pre návštevy budú pripravené v 2 m rozostupoch. Po každej návšteve budú stoly a stoličky vydezinfikované.
 9. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy rušia a bude potrebné si nahlásiť iný termín.
 10. V jednom dátume a čase môžu mať návštevu maximálne 3 klienti.
 11. Návštevy sa môžu zúčastniť maximálne 2 dospelé osoby pre 1 klienta.
 12. Vyhradený čas pre návštevy bude v pracovných dňoch od 13.00 hod. do 15.00 hod. počas víkendov t.j. sobota a nedeľa od 09.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Návšteva môže zotrvať v areáli s klientom maximálne po dobu 30 minút.
 13. V prípade, že návštevník odmietne dodržiavať nastavené hygienické opatrenia a postup návštev poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu predčasne ukončiť.
 14. Návštevy môžu nosiť klientom trvanlivé potraviny v obmedzenom množstve, ktoré za klienta prevezme službukonajúci personál.ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE PODMIENOK NÁVŠTEV.