Fašiangy 2019

                                                                     Fašiangy v Orlíku.

 

       Počas fašiangových osláv sme zároveň oslávili krásne životné jubileá našich klientov - 90 a 80 výročie.

O dobrú náladu sa postarali naše zamestnankyne prezlečené za rómov, ktoré roztancovali našich klientov počas dobrej rómskej hudby. Nechýbali na stoloch tradičné fašiangové pochúťky - šišky, oškvarkové pagáče a samozrejme dobrá kapustnica.

 

                        Od fašiangov do Veľkej noci,

                        vinšujeme Vám kratšej noci,

                        cez deň slnka teplého,

                        a zdravíčka pevného.

                        Fašiangy sa krátia,

                        viac sa už nevrátia.