Mikuláš 2019

        

                                 Mikulášku, dobrý strýčku,

 

                                 modlím sa ti modlitbičku,
                                 zlož tú svoju plnú tašku,
                                 daj nám z darov tvojich trošku,
                                 či koláča makového,
                                 či koníka medového.
                                 Veď ty svätý Mikuláš,
                                 veľa dobrých darov máš.

 

 Príchod Vianoc predznamenáva už tradične sv. Mikuláš. Od skorého ráno chodil po izbách spolu s anjelom a čertom, aby rozdali balíčky našim seniorom. Bolo to veľmi príjemné a veselé ranné prebudenie pre našich klientov. Zaspomínali si na svoje mladé roky, ako to bolo vtedy, aké zvyky sa uchovali pre dnešné naše generácie. Po odovzdaní balíčkov a po raňajkách, nasledoval hlavný program dňa, prišli nás navštíviť deti z družstevného sociálneho zariadenia z Klasova, so svojimi vedúcimi vychovávateľmi. Vystúpili s bohatým kultúrnym a divadelným predstavením s Vianočnou tematikou - Narodenie Ježiška. Ich vystúpenie malo veľký ohlas u našich seniorov, ktorý ich odmenili dlhotrvaajúcim potleskom.