Vianoce 2019

Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu,
                   a potom už zasadnime k štedrovečernému stolu.                    
 
 
 
        Vianočné sviatky sme veľmi dôstone oslávili Štedrovečernou večerou, na ktorej bol prítomný už tradične náš pán Farár. Jedinečnú atmosféru Vianoc pripomínali nádherne vyzdobené naše priestory recepcie ako aj jedálne. Štedrovečerná večera sa konala v kresťanskej tradícii akú poznáme z našich domovov. Nechýbala na hojne prestretých stoloch ryba, zemiakový šalát, oplátky s medom, ovocie, koláče, perníky atd. Po slávnostnom príhovore p. farára, nasledoval Vianočný vinš konateľa penziónu a prípitok sektom. Po večeri sa spievali Vianočné koledy a na záver zaznela Tichá noc, pri ktorej sme zhasli svetlá, rozžiarili sa prskavky a spoločne sme si zaspievali. Pod jedličkou s Betlehemom boli pripravené pre našich seniorov Vianočné balíčky, ktoré ich veľmi potešili.  
 
Druhý Vianočný sviatok nás navštívili koledníci z miestnej organizácie. Za veľkého záujmu našich seniorov zaspievali vianočné piesne, zakoledovali podľa starých zvykov a tradícií. Koledníci boli obdarený potleskom, pohostení a milo odmenený.