Úvod

                     ,, Starnite s radosťou a prežite svoj zlatý vek dôstojne,

                                                     ...  my Vám to umožníme.

 

 

Novybudovaný Penzión seniorov Orlík, o.z., nachádzajúci sa v krásnom lesoparkovom prostredí v centre obce Močenok, zahájil svoju prevádzkovú činnosť pre klientov sociálnych služieb od 01.10.2015

 

Celosvetové štatistiky uvádzajú vo všeobecnosti vyššie percento žijúcich prestárlych klientov, ktorí vyžadujú celodennú starostlivosť, ošetrovateľskú i opatrovateľskú. Vzhľadom k tomu, že väčšina z nich nie je schopná si starostilosť zabezpečiť a stáva sa sociálne odkázanou na pomoc inej fyzickej osoby. Toto bol dôvod pre vytvorenie zariadenia sociálnych služieb pre sociálne odkázaných klientov v Močenku.

 

Každý klient , ktorý navštívi Penzión seniorov ORLÍK, o.z. je vítaný, radi mu poskytneme potrebné informácie, promo zariadenia, bude nápomocní pri vybavovaní dokumentácie pre zaradenie klienta do Zariadenia sociálnych služieb.

 

Je v našom osobnom záujme, aby klienti na sklonku života prežili roky v príjemnom prostredí, príjemnej komunite spoluklientov, starostlivosti erudovaných pracovníkov, za poskytovania kvalitných sociálnych služieb.

 

 

 

                                

                       ,, Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných "