Veľká noc 2017

                          

Veľká noc, je najvýznamnejší kresťanský sviatok, preto sa aj naši klienti chystajú osláviť tento sviatok výrobou veľkonočných ozdob.                                     Vo svetle tohto radostného posolstva
                                     nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás
                                     prameňom nádeje radosti a pokoja.


                                                                           Želá Penzión ORLÍK