Máj 2020

                                  Máj mesiac lásky,

                                  všetko je v rozkvete,

                                  dajte dolu masky,

                                  na svet sa usmejte.

 

                                  Máj lásky čas,

                                  má ho rád každý z nás,

                                  prejavte city, radosť, šťastie,

                                  nech láska vo vás rastie.

 

Seniori v Penzióne Orlík si tradične pripomenuli starú slovanskú tradíciu stavanie mája. Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Vztýčený ostáva spravidla počas celého mája, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách váľania mája. Našim seniorom k tejto tradícii priali aj  slnečné lúče, ktoré priniesli dobrú náladu, do ktorej  hrala ľudová muzika. Nesmela chýbať kávička, občerstvenie a nejaký ten zákusok. Seniori si veľmi radi zaspomínali na mladé časy.