Fašiangy 2020

                             

 

 

                     Za oknami smiech a tanec,

                      fašiangový harmatanec.

                     Berte masky, je tu bál,

                       fašiangový karneval.

 

 

 

   Seniori v našom penzióne si pripomenuli ukončenie fašiangového obdobia pochovaním basy, začiatkom pôstneho obdobia, kedy sa končia veselice a zábavy. Pôst pretrváva až do Veľkého piatku. Folklórny súbor

" Močenčanka " sa predviedla našim klientom hudobno zábavnou formou a tradičným pochovaním basy. Vystúpenie súboru malo veľký ohlas medzi seniormi, ktorý ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom.