Rozlúčka s farárom

Úvod FotogalériaRozlúčka s farárom

 

 

Dnes sme mali v našom penzióne rozlúčkovú sv.omšu s naším p. Farárom, ktorý bol preložený do Trenčína. Do ďalšieho Vášho pôsobenia a života Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a Božiého požehnania.

 

Vaše povolanie je ťažké, veľmi zodpovedné a dôležité pri výchove a duchovnom pôsobení na človeka, na ľudí, na veriacich. Vo svojej práci ste boli radcom, liečiteľom, učiteľom, ale aj vychovávateľom, či kritikom. Museli ste sa dokázať vžiť do jednotlivých situácií a tak spoločne hľadať riešenie či východisko z danej situácie. Ste človek, z ktorého vyžaruje pokoj, láska a prirodzená autorita. Ste človek, ktorý má určený cieľ, za ktorým si zodpovedne kráča, aby ho dosiahol.

 

 

Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu.
Prosíme Pannu Máriu, aby Vás ochraňovala aj na novom  mieste. Nebojíme sa o Vás, pretože Vás zverujeme pod jej mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

                                               

 

 

                                                                                   Ďakujeme.