Kaplnka

     Po svätej omši v našej kaplnke kolektív penziónu Orlík si uctil pána farára a pri príležitosti sviatku jeho menín mu spoločne zagratulovali.

 

     Prajeme mu všetko dobré, veľa Božieho požehnania, darov a svetla Ducha Svätého pri práci  a starostlivosti o duše svojich farníkov. Tak isto pripájame aj prosbu o ochranu Panny Márie, aby ho sprevádzala na všetkých cestách a dodávala mu silu do služby, ktorú v našej farnosti vykonáva.