1.Máj 2021

Úvod Fotogaléria1.Máj 2021

Májové piesne nech nám zaznievajú, do našich srdiečok radosť prinášajú.


Tradične v penzióne Orlík staviame 1-máj za účasti všetkých klientov a zamestnancov. Veľkú radosť majú z viazania májových stužiek, pri ktorých si radi zaspomínajú na svoju mladosť. Spomínali na mladé časy, keď mali doma dievky súce na vydaj a mládenci im stavali máje. Tieto tradície sa dodnes zachovávajú.Samozrejme dievčatá nezabudli mládencov pohostiť.

Dievke, ktorej sa postavil Máj, bola veľmi pyšná.

                                                                                    Máj, lásky čas.